Incontinent? Misschien dat Tena belt

In opdracht van zorgverzekeraar Achmea worden 170.000 klanten die incontinent zijn deze zomer ondervraagd over hun kwaal. Apotheken moeten de (telefonische) gesprekken voeren, maar een groot deel besloot de taak, wegens overbelasting, uit te besteden aan Tena, een fabrikant van incontinentiemateriaal. Minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) heeft hier bezwaar tegen. Zij vindt niet dat bedrijven de beschikking mogen krijgen over patiëntgegevens en kondigde gisteren een onderzoek aan.

1Waarom doet Achmea dit?

Achmea heeft sinds kort een nieuw incontinentiebeleid. De zorgverzekeraar werkt met gebruikersprofielen, waarbij incontinente klanten in categorieën worden ingedeeld: van lichte tot zware incontinentie. „Niet alleen krijgen klanten zo passender zorg, maar het voorkomt ook verspilling”, zegt een woordvoerder. Achmea zegt dat 170.000 klanten in maart een brief hebben ontvangen over dit nieuwe beleid. De klanten worden binnenkort gebeld door een incontinentiespecialist. „Dat kan een apotheek zijn, maar ook een fabrikant”, aldus de woordvoerder. „Als de apotheek de gesprekken uitbesteedt, gaan wij ervan uit dat zij dat zorgvuldig doen. Achmea staat er buiten.”

2Hoeveel mensen zijn incontinent?

Incontinentie is een taboe. Lang niet iedereen komt er voor uit en sommige mensen willen geen incontinentiemateriaal dragen. Zo’n 500.000 mensen krijgen incontinentiemateriaal van hun verzekeraar, maar het werkelijke aantal gebruikers ligt volgens Tena veel hoger. „We gaan uit van een miljoen mensen met problemen”, zegt een woordvoerder.

3Kan een commercieel bedrijf wel zo’n onderzoek doen?

Tena erkent dat het bedrijf blij is als er meer wordt verkocht door deze samenwerking. „Maar de apotheek beslist, in overleg met de patiënt, welk merk wordt gebruikt.” Ook Achmea benadrukt dat de apotheken „het laatste woord hebben”.

4Wordt de privacy van patiënten niet geschonden?

Volgens hoogleraar gezondheidsrecht Johan Legemaate van de UvA hoeft dat niet zo te zijn. „Patiënten moeten wel worden geïnformeerd door hun apotheek. De verpleegkundigen die namens Tena bellen, moeten zich aan een geheimhoudingsplicht houden. Tena moet goede afspraken maken met de apotheek dat de gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Dan is er niets tegen op deze constructie.” Tena zegt dat de gegevens „absoluut niet misbruikt worden”. Wel vragen ze patiënten tijdens het gesprek of zij er prijs op stellen om door Tena op de hoogte te worden gehouden van nieuwe producten.

    • Danielle Pinedo