Doorwerken!

Er wordt in de studentensteden nu harder gestudeerd dan ooit. Want duizenden trage studenten hangt de langstudeerboete boven het hoofd.

Nederland, Amsterdam, 08-08-12 Student Iris du Pon. © Photo Merlin Daleman

Redacteur Onderwijs

Nog drie weken, dan valt de bijl. Studenten die meer dan een jaar vertraging met hun studie hebben opgelopen en op 31 augustus hun opleiding nog niet hebben afgerond, moeten 3.000 euro extra collegegeld gaan betalen. Volgens het ministerie van Onderwijs zijn er 77.000 studenten die deze maand hun opleiding moeten afronden als ze het verhoogde collegegeld willen ontlopen.

En dus zitten universiteitsbibliotheken nu overval vol met studenten die de laatste hand aan hun scriptie leggen. Universiteiten en hogescholen doen hun best ervoor te zorgen dat iedereen die het wil ook echt kan afstuderen deze zomer. „We hebben bijna geen klachten gehad van studenten die stuitten op een gebrek aan medewerking bij hun opleiding”, zegt Thijs van Reekum, voorzitter van studentenorganisatie ISO. „Er zijn zelfs universiteiten die speciale scriptiebegeleidingstrajecten aanbieden.”

Die begeleiding kan niet overal even goed zijn, want ook bij commerciële bureaus die studenten helpen met het afronden van hun scriptie loopt het storm de afgelopen maanden. Zij bieden stilistische ondersteuning bij het schrijven van de eindproef, maar geven ook workshops over elementaire vaardigheden als ‘het onderscheiden van hoofd- en bijzaken’ en ‘omgaan met literatuur’.

„Dat betekent dat sommige universiteiten en hogescholen tekortschieten”, zegt Karlijn Ligtenberg, vicevoorzitter van studentenbond LSVB. „Het is het goed recht van deze bedrijven om in dat gat te springen, maar eigenlijk moeten de diensten die zij aanbieden gewoon op de onderwijsinstelling worden verzorgd.”

ISO en LSVb hadden gehoopt dat de rechter Zijlstra’s maatregel zou verbieden, maar de Haagse rechtbank oordeelde vorige maand dat het verhoogde collegegeld mag worden ingevoerd, óók voor de bestaande gevallen. Een woordvoerder van de staatssecretaris benadrukt nog maar eens dat niet elke langstudeerder het volle bedrag zal betalen. „Als je na twee maanden in het nieuwe studiejaar afstudeert, betaal je alleen het extra collegegeld voor deze periode.”

Twee weken nadat de boete van de rekening van de eerste lichting langstudeerders is afgeschreven, zijn de verkiezingen. De uitslag staat nog allerminst vast. Maar wel lijkt zich een meerderheid af te tekenen die de basisbeurs – in de master- én bachelorfase – wil omzetten in een lening. Als doekje voor het bloeden zou dan de gewraakte langstudeerboete kunnen worden afgeschaft.

Voor Thijs van Reekum van het ISO is dat gebaar niet genoeg. „We zijn tegen de invoering van een leenstelsel. En mocht er over gesproken moeten worden, dan willen we in ieder geval dat ook het verhoogde collegegeld voor de tweede studie en de inperking van het reisrecht van studenten worden teruggedraaid.”

Ligtenberg van de LSVB gaat nog verder. „Als blijkt dat de langstudeerboete inderdaad al na één jaar van tafel gaat, dan eisen wij dat alle studenten die hem al hebben moeten betalen, hun geld terugkrijgen. Het zou oneerlijk zijn als één lichting studenten door puur toeval die boete moet betalen. Dat is willekeur.”

    • Bart Funnekotter