Christendebat

Terwijl het hele land Mart Smeets-bingo aan het spelen is en de politiek wordt gegijzeld door het incontinentieluierschandaal, vraagt Gert-Jan Segers, kandidaat-Kamerlid voor de ChristenUnie, de aandacht voor een ernstige kwestie. Namens zijn partij wil hij een islamdebat. Je vraagt je af waar hij de afgelopen jaren gezeten heeft. Het voorstel om van de islam een politiek thema te maken is toch een beetje hetzelfde als de klantenservice van de HEMA bellen om de suggestie te doen dat ze misschien ook rookworsten zouden kunnen gaan verkopen.

Maar Segers is serieus. Hij zegt dat Wilders „een belangrijk thema” heeft geagendeerd, maar dat hij dat nu helaas helemaal in de steek laat, omdat hij in de Brusselse ambtenaren een nieuwe staatsvijand heeft ontdekt. „Wilders heeft belletje getrokken en is weggerend”, zegt Segers. En hij betreurt dat, want „er zijn vitale stromingen binnen de Nederlandse islam die haaks staan op de fundamentele vrijheden van de democratische rechtsstaat.” Of hij misschien een voorbeeld kan noemen? „Als op de godsdienstles wordt geleerd dat je homo’s of afvalligen mag stenigen, dan heb je een probleem.” Een fundamentalist van de ene religie die kritiek heeft op de fundamentalisten van een concurrerende dwaalleer, dat is altijd lachen. Segers liep met open ogen in de val. Want natuurlijk stelde de journalist de wedervraag. Wat als kinderen leren dat homo’s zullen branden in de hel, zoals op orthodox-christelijke scholen gebeurt? Dat behoort volgens Segers „tot de onderwijsvrijheid”.

Mijn conclusie zou zijn dat het de hoogste tijd is voor een christendebat. Want er zijn vitale stromingen binnen het Nederlandse christendom die haaks staan op de fundamentele vrijheden van de democratische rechtsstaat. Wie de vrijheid voor zich opeist om homo’s en vrouwen anders te behandelen dan heteroseksuele mannen door van ons te vragen dat wij het oké vinden als een ambtenaar weigert de wet uit te voeren en homo’s met elkaar in de echt te verbinden en door vrouwen het passief kiesrecht te ontzeggen, handelt in strijd met artikel één van de grondwet.

Dit christendebat zou wat mij betreft idealiter uitmonden in een wettelijk verbod op de ChristenUnie, de SGP en het CDA.

    • Ilja Leonard Pfeijffer