Broeders leiden media Egypte

Egyptische journalisten hebben gisteren met straatprotest en andere middelen bezwaar gemaakt tegen de benoeming van hoofdredacteuren die dichtbij de Moslimbroederschap staan bij de staatsmedia. Verscheidene onafhankelijke kranten lieten de gebruikelijke plaats van hun commentaren wit als protest tegen, zoals Al-Watan schreef, „de poging van de Broeders de pers en de media die aan het Egyptische volk behoren hun controle op te leggen”. De kranten verweten de fundamentalisten „te werk te gaan zoals de partij van de president”, Hosni Mubarak, die in februari 2011 ten val werd gebracht.

De Shoura, het Hogerhuis, dat net als het ontbonden parlement door de Moslimbroederschap wordt gedomineerd, benoemde 48 nieuwe hoofdredacteuren van staatskranten en daarmee verbonden publicaties. De meeste aandacht trokken de benoemingen aan de top van de dagbladen Al-Ahram en Al-Ghomhouriya en van het weekblad Akhbar al-Youm.

Al-Ahram komt onder leiding van Abdel-Nasser Salama, wiens column in de krant een tijdlang werd geschrapt omdat hij ze gebruikte voor opruiing tegen christenen. De krant voelde zich genoodzaakt de kerk zijn excuses aan te bieden. Gamal Abdel-Rahim, die Al-Ghomhouriya gaat leiden, veroorzaakte controverse met zijn stellingname tegen het baha’i’-geloof. Een baha’i’-activist ging in 2009 naar de politie omdat hij op de televisie tot moord op haar had opgeroepen. In zijn column in Al-Ghomhouriya viel Abdel-Rahim baha’i’s regelmatig aan als „vijanden van God”. Soliman Qenawi, die naar Akhbar al-Youm gaat, is een fundamentalist die komt van de krant van de hoogste islamitische autoriteit, het Al-Azhar-instituut.

De benoemingen zijn „een aanval op de persvrijheid”, zei een woordvoerder van de journalistenbond. „Ik zie de wens om [..] de agenda van de Vrijheids- en Gerechtigheidspartij te dienen”, de partij van de Moslimbroederschap.

President Mohammed Morsi, een Moslimbroeder, zei gisteren dat hij het het idee steunt om een nationale raad op te richten die op staats- én privémedia toeziet om „een hoger kwaliteitsniveau” te bereiken. Binnen de Broederschap wordt veel geklaagd over vooringenomenheid in de onafhankelijke media tegen fundamentalisten. (AFP, AP)