Brieven

Die migraineaanval op tv was goed voor de patiënten

Nog nooit was zo scherp de onverwachte en totale instorting door een migraineaanval waar te nemen als zondag in de live-uitzending van Zomergasten. Jolande Withuis werd geregistreerd tijdens het begin van een aanval. Was de uitzending tevoren al opgenomen, dan was dit er uitgeknipt. Dat is precies de ervaring van menig migrainelijder. „Als je ze ziet, hebben ze het niet. Als ze het hebben, zie je ze niet”, aldus een voormalig voorzitter van de migrainepatiëntenvereniging.

Migraine is een van de meest onderschatte chronische ziekten. Zelfs veel artsen weten niet dat migraine een erfelijke chronische ziekte van de hersenen is en geen psychosomatische aandoening. Veel patiënten denken dat ze er maar mee moeten leven, en zoeken geen hulp.

Veel van deze ellende en dit verzuim is te voorkomen met de juiste kennis, goede behandeling en de juiste medicatie. Heel veel onterecht schuldgevoel verdwijnt met adequate voorlichting.

Hans CarpayNeuroloog in de Tergooiziekenhuizen in Hilversum en BlaricumEmile CouturierNeuroloog in het Medisch Centrum Boerhaave in Amsterdam

Internationale regels nodig voor de scheepsbeveiliging

Nederlandse reders nemen gewapende, private beveiligers mee op schepen in Somalische wateren, ondanks een wettelijk verbod. Ze verkiezen het beschermen van hun personeel boven het beleid van de Nederlandse regering dat alleen militairen en de politie wapens mogen dragen (NRC Handelsblad, 2 augustus). Dit is een gevaarlijke ontwikkeling. De bedrijven die worden ingehuurd, leggen geen wettelijk verankerde verantwoordelijkheid af.

Nederland is het enige land dat gewapende, private beveiliging niet toestaat op zijn schepen. De hiervoor beschikbare militaire eenheden zijn – ondanks goede aanpassingen onlangs vanuit het ministerie van Defensie – duur, schaars en moeten weken vooraf worden aangevraagd. Hierdoor wijken reders noodgedwongen uit naar private beveiligers. Kijkt de Nederlandse regering over de landsgrenzen, dan ziet zij dat Duitsland dit strikt reguleert, België gewapende beveiliging toestaat op eigen schepen en het Verenigd Koninkrijk zelfs een apart overheidsorgaan heeft voor de regulering van zijn private beveiligingsindustrie.

Hoewel er internationaal steeds meer aandacht is voor het wettelijke grijze gebied waarin deze bedrijven opereren, is van een internationaal gereguleerde en gecontroleerde industrie vooralsnog geen sprake. Zolang er geen internationaal verbod bestaat, heeft een nationaal verbod geen zin. Regulering is dus de enige oplossing om controle te houden en bedrijven of individuen ter verantwoording te roepen. Nederland zal zijn budget voor de krijgsmacht enorm moeten verhogen om zijn burgers in de global village te kunnen voorzien van veiligheid, of marktpartijen – mits gereguleerd – toestaan deze taak uit te voeren.

Jasper van KoppenOud-Landmachtofficier en veiligheidsspecialist van International Business Risks Solutions
    • Jasper van Koppen
    • Hans Carpay
    • Emile Couturier