Weer

Extreme hitte verplaatst zich van het zuidoosten naar het zuidwesten van Europa. Werd het de afgelopen tijd in delen van Italië en de Balkan ruim boven de 40 graden, nu is een daling ingezet: vanaf het weekeinde komt het kwik er tussen 25 en 30 graden uit. Of dit een gunstig effect heeft op de bosbranden in de regio is maar de vraag. Hier en daar valt wel een onweersbui, maar alleen in Roemenië en Bulgarije op grote schaal.

De temperaturen in Spanje en Portugal zijn juist aan het pieken. Morgen wordt het in het binnenland ruim boven 45 graden en komt het Spaans temperatuursrecord van 47,0 in zicht.

Ook bij ons gaan de temperaturen structureel omhoog, zij het bescheiden. Daarbij wint de zon steeds verder terrein.

Na een rustige avond zijn morgen het zuiden en zuidwesten van het land en de weststranden al vrijwel onbewolkt. Het noordoosten komt er het minst fraai vanaf, daar drijven nog uitgestrekte wolkenvelden over.

Zaterdag beginnen die het er moeilijker te krijgen en zondag schijnt ook in die regio’s volop de zon. Met een vanaf zaterdag naar het oosten draaiende wind wordt het warmer. Van 18 graden tot 22 graden morgen gaan we naar 22 tot 25 graden op zondag.