Opmerkelijke stijging sterftecijfer - ‘oorzaak strenge vorst’

De strenge vorst van afgelopen februari is volgens het CBS de belangrijkste oorzaak van de stijging van het sterftecijfer. Foto NRC / Maurice Boyer

In de eerste zes maanden van dit jaar zijn ruim 72.000 mensen overleden. Dat zijn er ruim vierduizend meer dan in de eerste helft van 2011. Het is voor het eerst in jaren dat het sterftecijfer zoveel stijgt, blijkt uit vanochtend gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De stijging is mede veroorzaakt door de strenge vorst in februari.

Ondanks de toename van het aantal ouderen in het afgelopen decennium was het aantal sterfgevallen tot dit jaar vrij stabiel. De opmerkelijke stijging van het aantal sterfgevallen in de eerste helft van dit jaar vond vooral plaats bij mannen boven de 80 en vrouwen boven de 90. Naast de kou wijst het CBS ook de griep aan als oorzaak.

Daling aantal geboorten door mindere economische tijden

In het eerste halfjaar werden bijna 87 duizend kinderen geboren, bijna tweeduizend minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. De daling wordt deels veroorzaakt door de daling van het aantal vrouwen in de leeftijd van 30 tot 45 jaar. Bovendien neemt het aantal geboorten in economisch mindere tijden meestal af.

In totaal nam de bevolking in het eerste halfjaar van 2012 met 14,7 duizend mensen toe, de helft minder dan in het eerste halfjaar van 2011. De toename is volledig veroorzaakt door het verschil tussen geboorte en sterfte. Het migratiesaldo was in de eerste zes maanden van het jaar nihil.

    • Pim van den Dool