DNB: kortere WW-uitkering

De looptijd van werkloosheiduitkeringen moet worden verkort tot een jaar. Daarvoor pleit De Nederlandsche Bank (DNB) vandaag. De bank wil ook minder ontslagbescherming. De maatregelen verhogen de participatie en maken de arbeidsmarkt weerbaarder tegen een crisis, meent de centrale bank.

De relatief lange duur van WW-uitkeringen, vooral voor mensen die al langer hebben gewerkt, staat participatie in de weg. Werknemers kunnen maximaal drie jaar lang een WW-uitkering ontvangen, wat ten opzichte van andere landen lang is.

„Het verkorten van de WW-duur draagt ertoe bij dat werklozen het contact met de arbeidsmarkt niet verliezen en de kans op nieuw werk groter wordt”, redeneert DNB. Hiermee gaat de bank verder dan de Kunduz-coalitie. Die laat de hoogte en de duur van de WW ongemoeid.

DNB sluit zich met het pleidooi voor minder ontslagbescherming wel aan bij het begrotingsakkoord van de Kunduz-partijen. (Novum)