colofon

Het Cultureel Supplement is een bijlage van NRC Handelsblad en verschijnt iedere donderdagBeeld omslag: Tekening van blauw-gele ara, Edward Lear

Chef: Paul Steenhuis Plv. Chef: Dirk Limburg Vormgeving: Miriam Vieveen Eindredactie: Roelie Fopma, Sabeth Snijders en Herien Wensink Eindredactie Selectie: Adinda Akkermans

Informatie voor selectie: agenda@nrc.nl Ingezonden brieven: cs@nrc.nl