'Cijfers asielzoekers op termijn inzichtelijker'

Het ministerie van Immigratie en Asiel werkt aan een nieuwe manier om de cijfers over asielzoekers en vreemdelingen te presenteren. Dat zegt een woordvoerder van minister Gerd Leers (Immigratie, CDA). „We denken op het departement na over hoe het nog inzichtelijker gepresenteerd kan worden zodat het gemiddelde Kamerlid en de burger het begrijpt.”

Gisteren ontstond politieke ophef toen Nieuwsuur meldde dat minister Leers zou goochelen met de cijfers van uitgezette asielzoekers. In de laatste rapportage over de „vreemdelingenketen” staat dat de tweede helft van vorig jaar 3.240 vreemdelingen Nederland gedwongen verlieten. Nieuwsuur liet zien dat 2.000 daarvan geen asielzoekers waren zoals breed werd aangenomen, maar mensen die nooit echt voet op Nederlandse bodem zetten. Daaronder vallen bolletjesslikkers en mensen zonder visum die direct zijn teruggestuurd.

De onoverzichtelijke presentatie van de cijfers gebeurde ook al onder voormalig staatssecretaris Albayrak (PvdA), de voorganger van Leers. De Kamer vroeg het ministerie in 2009 al om meer transparante rapportages. Die lijken er nu dus te gaan komen, hoewel de woordvoerder van Leers ontkent dat dat iets met de recente ophef te maken heeft.

Ook op het terrein van de vreemdelingenbewaring is er kritiek op Leers. In een vandaag verschenen rapport stelt de Raad van Europa dat die op verschillende vlakken tekortschiet. Volgens de Raad (een samenwerkingsverband van 47 landen dat ijvert voor mensenrechten en democratie) komt het in Nederland geregeld voor dat uitgeprocedeerde asielzoekers te lang worden vastgehouden, gezinnen met kinderen te lang zitten opgesloten en vreemdelingen langdurig in cellen verblijven zonder ramen.

„De minister zit goed fout. Het zijn mensonterende regimes, dat heeft de Kamer meerdere malen gezegd”, zegt Gerard Schouw (D66). „Allerlei organen van recht en rechtvaardigheid wijzen hem nu terecht.”

Maandag uitte de Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer ook kritiek op detentieomstandigheden van de vreemdelingen. Die noemde hij „niet humaan”. Eind dit jaar volgt een kabinetsreactie op het rapport van de Raad van Europa.