Brieven

Nederlands goud komt uit de provincie

Waar ik tot nu toe niemand over heb gehoord, maar mij erg opvalt, is het feit dat de door Nederlanders gewonnen gouden plakken uit de provincie komen. Wat bedoel ik daarmee? De Nederlandse gouden medaillewinnaars tot nu toe zijn allen afkomstig van het platteland. Marianne Vos uit Meeuwen, Ranomi Kromowidjojo uit Sauwerd, Epke Zonderland uit Lemmer en Dorian van Rijsselberghe uit Den Burg. Opmerkelijk, want slechts 38 procent van de Nederlanders woont op het platteland. Kunnen we daaruit een conclusie trekken? Ik denk van wel: de kans dat je op het platteland opgroeit in een sportieve, sportminded sfeer en dus een gezonde leefomgeving is veel groter dan wanneer je wieg in de stad staat.

Duitsers geen lieverdjes

Naar aanleiding van de artikelen over vrouwen die op straat worden lastiggevallen het volgende.

In strijd met de ‘gedisciplineerde’ reputatie van de Duitse dienstplichtigen in ’40-’45 gaven Duitse soldaten luid commentaar, achter Nederlandse meisjes lopend, op straat passagierend in de garnizoensplaats Bergen op Zoom.

Mijn gymnasium-Duits was genoeg om het te verstaan.

    • Hans Meijering
    • Th. Valk-Le Cointre