65.000 mensen eruit, 65.000 erin

None

Steeds meer mensen zoeken hun geluk over de grens. In de eerste helft van 2012 verlieten bijna 65.000 mensen Nederland. Dat zijn er ruim zesduizend meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Immigratie en emigratie waren de afgelopen maanden in evenwicht; het aantal personen dat zich in de eerste helft van dit jaar in Nederland heeft gevestigd, bedroeg eveneens 65.000. Dit is een daling van 1.600 personen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag publiceerde. Van het totaal aantal emigranten dat in de eerste helft van 2012 vertrok, is eenderde in Nederland geboren. Sinds 2010 vertrekken steeds meer mensen uit Nederland. Oorzaak daarvan is volgens deskundigen de aanhoudende economische crisis.

In de eerste zes maanden van dit jaar nam de totale omvang van de bevolking wel toe, ondanks een opvallend hoog sterftecijfer, veroorzaakt door de koude winter. In de eerste helft van 2012 zijn ruim 72.000 personen overleden. Dat zijn er vierduizend meer dan in de eerste helft van 2011, een groei van 6 procent. De stijging vond vooral plaats bij mannen boven de tachtig en vrouwen boven de negentig jaar.

Het aantal kinderen dat in de eerste helft van dit jaar werd geboren, bijna 87.000, laat een daling zien van bijna tweeduizend vergeleken met 2011, wat deels samenhangt met de daling van het aantal vrouwen van 30 tot 45 jaar. Daarnaast komt het vaker voor dat het aantal geboorten daalt in economisch mindere tijden.