Stellingen

Mensen die te veel relativeren zullen nooit excelleren.

Rijksuniversiteit Groningen

De Amerikaanse kunstenaar Barnett Newman zei: esthetica betekent voor kunstenaars zoveel als ornithologie voor vogels. Dat mag zo zijn, maar als men wil begrijpen hoe vogels vliegen, vraagt men dat doorgaans niet aan de vogel.

Rijksuniversiteit Groningen

    • Thijs Lijster
    • Martijn Kuik