Brieven

Onderscheid de oldtimers van de afdankertjes

Het commentaar over oldtimers (NRC Handelsblad, 6 augustus) schetst een eenzijdig beeld en leidt tot verkeerde conclusies.

Van de ongeveer 550.000 auto’s in Nederland van 25 jaar en ouder verdienen er circa 100.000 de status van ‘klassieker’. Dit is een bijna verwaarloosbaar deel van de acht miljoen auto’s die Nederland telt, maar het vormt wel een stuk nationaal erfgoed.

De aan de klassieke auto’s toebedeelde fiscale voordelen worden telkens weer ter discussie gesteld, door toedoen van een relatief grote import van oude buitenlandse afdankertjes die de klassiekerstatus niet verdienen. Uiteraard worden deze auto’s alleen geïmporteerd om de eigenaren in staat te stellen om oneigenlijk gebruik te maken van de fiscale voordelen.

De conclusie van het commentaar is dat het onlogisch is om het fiscaal voordeel voor oude auto’s in stand te houden. Dit draagt evenwel niet bij aan de oplossing van het probleem.

Een betere oplossing is in Duitsland, het autoland bij uitstek, allang bedacht en uitgevoerd. Daar werkt het uitstekend. Ken de echte klassieker een speciaal kenteken toe. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet de auto tenminste dertig jaar oud zijn, in hoge mate origineel zijn en in zeer goede staat verkeren. De auto’s die in Duitsland aan deze criteria voldoen en een speciaal kenteken krijgen toebedeeld, genieten fiscale voordelen en mogen ook rijden in alle Duitse milieuzones.

Typoloog van de Mercedes-Benz Club Nederland, Rotterdam

Ook bij darmontsteking is gember een goed medicijn

Naar aanleiding van de rubriek Vakantiemythes (‘Gember in de auto tegen misselijkheid’, NRC Handelsblad, 1 augustus) vestig ik graag de aandacht op gember bij het bestrijden van darmontstekingen. Zelf leed ik jarenlang aan colitus ulcerosa, een chronische ontsteking van de dikke darm. Om deze te onderdrukken, nam ik reguliere medicijnen in en maakte ik gebruik van een klysma. Volgens mijn internist zat ik hier voor de rest van mijn leven aan vast.

Ongeveer vier jaar geleden werd ik gewezen op de genezende werking van gember. Vanuit Indonesië kreeg ik rode gember, die qua werking tien keer sterker zou zijn dan witte gember. In dat land is rode gember gewoon verkrijgbaar, maar bij mijn weten niet in Nederland. Sinds de inname van rode gember – opgelost in warm water met honing, in de verhouding van een op drie – ben ik vrij van mijn dikkedarmaandoening. Het zou goed kunnen dat gember kan worden gebruikt bij de ziekte van Crohn, waarbij sprake is van een chronische ontsteking van de dunne darm.

Alphen aan den Rijn

Ik werd in de oorlog al lastiggevallen op straat

Naar aanleiding van de artikelen over vrouwen die op straat worden lastiggevallen (NRC Handelsblad, 1 en 2 augustus) het volgende.

In strijd met de ‘gedisciplineerde’ reputatie van de Duitse dienstplichtigen in ’40-’45 gaven zij luid commentaar, achter Nederlandse meisjes lopend, op straat passagierend in de garnizoensplaats Bergen op Zoom.

Mijn gymnasium-Duits was genoeg om het te verstaan.

Rotterdam

Die regels van Al-Shabaab zijn meer dan een ‘leefstijl’

Volgens een uitspraak van de Raad van State moet minister Leers (Asiel, CDA) rekening houden met de „leefstijl” van Somalische asielzoekers (NRC Handelsblad, 1 augustus). Deze uitspraak volgt op een zaak die is aangespannen door een Somalische vrouw die drie maanden leefde onder het bewind van de terreurbeweging Al-Shabaab en in 2009 naar Nederland vluchtte. De Immigratie- en Naturalisatiedienst weigerde een verblijfsvergunning, met het argument dat zij drie maanden de tijd had gehad om zich aan te passen aan de leefregels van Al-Shabaab.

Al-Shabaab staat op de lijst van terreurorganisaties. Sinds kort is het een zusterorganistaie van Al-Qaeda. In het gebied dat het onder controle heeft, zijn vrouwen gestenigd voor overspel, zijn handen en voeten van dieven afgehakt en zijn moordenaars publiekelijk ter dood gebracht door de familie van het slachtoffer. Muziek, voetbalwedstrijden op televisie en bioscopen zijn verboden. Vrouwen moeten gesluierd over straat, mogen geen bh dragen en tijdens de hongersnood van een jaar geleden werd hulp aan de slachtoffers van de droogte geweigerd, omdat die uit het Westen kwam.

Hoe is het mogelijk dat een asielzoeker zich volgens de minister van Asiel moet aanpassen aan de perverse regels van een terreurorganisatie die wij te vuur en te zwaard bestrijden? Hoe kan het dat het hoogste rechtscollege spreekt van „leefstijl” in plaats van mensenrechten?

Nederland winkelt selectief in argumenten om zo veel mogelijk asielzoekers buiten de deur te houden, hoewel er sprake is van mensenrechtenschendingen. De universele waarde van de rechten van de mens geldt kennelijk niet langer.

Amsterdam

Spelen bewijzen de enorme rol van Europese natiestaat

Al diegenen die beweren dat de natiestaat steeds minder belangrijk wordt, ten gunste van het grotere Europese verband, zullen na deze Olympische Spelen moeten erkennen dat Europeanen zich meer dan ooit verbonden voelen met hun eigen natiestaat. ‘Europa’ speelt geen enkele rol.

Amsterdam

    • Frits Bosch
    • Th. Valk-Le Cointre
    • Rik Delhaas
    • Albert G. Hoogslag
    • I.P. Reawaruw