Vakantiedagen soms tóch vijf jaar houdbaar

Door de wet aan te passen wil het kabinet ‘stuwmeren’ aan vakantiedagen tegengaan.

Rotterdam. Bij 51 cao’s die tussen januari en eind juli zijn afgesloten, wordt de oude houdbaarheidstermijn van vijf jaar voor vakantiedagen gehanteerd. Dat blijkt uit cijfers van werkgeversorganisatie AWVN, die bij zo’n vijfhonderd arbeidsovereenkomsten in Nederland is betrokken.

Sinds het begin van dit jaar zijn vakantiedagen niet meer vijf jaar geldig, maar anderhalf jaar. De wettelijke verlofdagen die werknemers dit jaar opbouwen – twintig bij een werkweek van veertig uur – vervallen na 1 juli 2013.

Nu blijkt dat bij cao-onderhandelingen het afgelopen half jaar afspraken zijn gemaakt om de kortere houdbaarheidstermijn te omzeilen. Van 137 van de 241 cao’s die tot eind juli zijn afgesloten is bij 46 procent de nieuwe wettelijke vervaltermijn ingevoerd. Bij 37 procent is ervoor gekozen om de oude termijn van vijf jaar te hanteren, zoals in de cao voor het zorgpersoneel en in de pluimveeverwerkende industrie. Bij 17 procent is gekozen voor een andere oplossing – óf er geldt een andere vervaltermijn óf er wordt een definitieve afspraak gemaakt bij de onderhandelingen voor 2013.

De kortere vervaltermijn zorgt voor een ingewikkelde personeelsadministratie. Bovenwettelijke vakantiedagen zijn namelijk wél vijf jaar geldig. Wie 40 uur werkt en 25 vakantiedagen heeft, moet er slechts twintig binnen anderhalf jaar opmaken. NRC