Enige Nederlandse koraalsoort terug

Het enige koraal dat in de Nederlandse kustwateren voorkwam, lijkt terug te zijn. Vorig jaar was de koraalsoort Dodemansduim volgens stichting Anemoon zo goed als uitgestorven, maar nu komt er in de Oosterschelde veel meer koraal voor dan in 1994 het geval was. Sinds 1994 was voortdurend sprake van een afname. Toen was de kans het koraal bij een duik in de Oosterschelde aan te treffen nog ongeveer 20 procent. In 2010 was dit volgens Anemoon gedaald tot vrijwel nul. In de tweede helft van vorig jaar begon een volgens de stichting „bijna wonderbaarlijke” terugkomst. Novum