DSM heeft nu ook last van crisis

DSM leek weinig last te hebben van de economische crisis in Europa. Toch kondigt het concern een omvangrijke reorganisatie aan.

De minnetjes bij DSM zijn fors. De zogeheten ebitda-winst (het operationele resultaat vóór afschrijvingen): min 14 procent. De bijdrage daaraan van de kunststoffendivisie: min 68 procent. En, onderaan de streep, de netto winst: min 90 procent.

Zoveel is zeker, DSM heeft een duur en pijnlijk tweede kwartaal achter de rug.

Waar is het concern gebleven dat door zijn succesvolle, gediversifieerde strategie (zowel in geografisch opzicht als in assortiment) geen last leek te hebben van de haperende economieën in de Westerse wereld? Precies een jaar geleden waren de cijfers over het tweede kwartaal bijna het omgekeerde van de minnetjes van nu: de operationele winst was gestegen met 2 procent, de kunststoffendivisie had de winstgevendheid met 55 procent zien stijgen en de netto winst was maar liefst 163 procent gestegen. „Onzekere mondiale economische vooruitzichten lijken voorlopig geen vat te hebben op de ambities van DSM”, schreven we begin augustus 2011.

Nu kondigt bestuursvoorzitter Feike Sijbesma een omvangrijke reorganisatie aan „wegens de toegenomen economische onzekerheid”. De wereldeconomie heeft zich „minder positief ontwikkeld dan verwacht”, aldus het persbericht van vanochtend. Ook voor DSM. Vooral door toedoen van de problemen in de Eurozone, die leiden tot lagere consumentenbestedingen en algehele recessie in bepaalde delen van Europa. Twee andere belangrijke markten voor DSM, China en de Verenigde Staten, blijven groeien, maar in mindere mate dan in het recente verleden.

Toch, stelt Sijbesma, vaart zijn concern nog altijd de juiste strategische koers. „We blijven investeren in nieuwe, spannende groeimogelijkheden, we zijn goed vertegenwoordigd in snel groeiende economieën en we hebben een sterke balans.” Daarmee is DSM „goed gepositioneerd voor de nabije toekomst, met sterkere en stabielere groei en winstgevendheid”.

Maar om dat te bereiken, is meer nodig dan vast te houden aan de bestaande strategie. Ook DSM ontkomt er niet aan om scherp op de kosten te letten. Belangrijke oorzaak voor de winstterugval waren de opgelopen prijzen van grondstoffen die in de kunststoffendivisie worden gebruikt, met name benzeen. Om de aldus teruggelopen winstgevendheid weer op te krikken ziet het concern uit Heerleen zich genoodzaakt om te reorganiseren. Het motief daarvan blijkt duidelijk uit de naam van die operatie: het Profit Improvement Program. Dat moet vanaf 2014 circa 150 miljoen euro extra gaan bijdragen aan de operationele winst, bovenop de al eerder aangekondigde besparingen van 25 tot 30 miljoen euro vanaf 2013.

De reorganisatie zal bedrijfsbreed plaatsvinden, waarbij ongeveer 1.000 arbeidsplaatsen komen te vervallen – „op alle locaties wereldwijd”, aldus een woordvoerder in een toelichting. Rond de 400 banen zullen in Nederland sneuvelen. Op dit moment heeft DSM ruim 22.200 mensen in dienst, waarvan 6.200 in Nederland.

Analist Micha Tiekink van de Rabobank zegt „niet geschrokken” te zijn van de teruggevallen kwartaalwinst. „We wisten dat het nu iets minder goed zou zijn met de divisie kunststoffen, vorig jaar was gewoon uitzonderlijk goed. Maar overall gaat het niet slecht met de bedrijf”. Tiekink is enthousiast over de aangekondigde kostenbesparing om de winstdoelstelling van DSM voor 2013 te kunnen blijven halen: tussen de 1,4 en 1,6 miljard euro aan operationele winst voor het gehele jaar.

Niet alle beleggers waren vanochtend even positief gestemd. De koers van het aandeel kelderde na de negatieve kwartaalcijfers met ruim 4,6 procent, en is met 39.30 euro opnieuw terug op het niveau van afgelopen januari.

    • Philip de Witt Wijnen