Welke kleur heeft een spiegel?

Een spiegel is zilver, zou je wellicht denken. Met die kleur wordt een spiegel in ieder geval altijd afgebeeld. Of heeft een spiegel juist alle kleuren, aangezien het afhankelijk is van datgene dat wordt weerkaatst?

Vsauce, maker van wetenschapsfilmpjes over vragen als ‘hoe hoog kunnen we eigenlijk bouwen?‘ en ‘waarom lachen mensen?‘, legt in vijf minuten uit dat een spiegel technisch gezien eigenlijk een beetje groen is. En legt terloops uit hoe het ook alweer zit met kleur en licht.

    • Lex Boon