Vakantiedagen soms tóch vijf jaar houdbaar

Bij 51 cao’s die tussen januari en eind juli zijn afgesloten, wordt de oude houdbaarheidstermijn van vijf jaar voor vakantiedagen gehanteerd. Dat blijkt uit cijfers van werkgeversorganisatie AWVN, die bij zo’n vijfhonderd arbeidsovereenkomsten in Nederland betrokken is.

Sinds het begin van dit jaar zijn vakantiedagen niet meer vijf jaar geldig, maar anderhalf jaar. De wettelijke verlofdagen die werknemers dit jaar opbouwen – twintig bij een werkweek van veertig uur – blijven geldig tot 1 juli 2013. Daarna vervallen ze. Het kabinet heeft de wetgeving aangepast om te voorkomen dat er ‘stuwmeren’ aan vakantiedagen ontstaan.

Nu blijkt dat bij cao-onderhandelingen het afgelopen half jaar afspraken zijn gemaakt om de kortere houdbaarheidstermijn te omzeilen. Bij 137 van de 241 cao’s die tot eind juli zijn afgesloten, zijn duidelijke afspraken gemaakt over de verlofdagen, constateert AWVN.

Van deze 137 arbeidsovereenkomsten is bij 46 procent de nieuwe wettelijke vervaltermijn ingevoerd. Bij 37 procent is ervoor gekozen om de oude termijn van vijf jaar te hanteren, zoals in de cao voor het zorgpersoneel en in de pluimveeverwerkende industrie. Bij 17 procent is gekozen voor een andere oplossing – óf er geldt een andere vervaltermijn óf er is afgesproken dat hierover een definitieve afspraak wordt gemaakt bij de cao-onderhandelingen voor 2013.

In de praktijk zorgt een kortere vervaltermijn van verlofdagen voor een ingewikkelde personeelsadministratie. Bovenwettelijke vakantiedagen zijn namelijk wél vijf jaar geldig. Wie 40 uur werkt en 25 vakantiedagen heeft, moet er twintig binnen anderhalf jaar opmaken, de resterende vijf zijn wél vijf jaar geldig.

Sam Groen, adviseur arbeidstijden bij FNV Bondgenoten, erkent dat de bond de vervaltermijn „als het even kan” in cao’s probeert te repareren. „Meestal willen bedrijven best de termijn van vijf jaar hanteren, zolang er wel beleid is om stuwmeren te voorkomen. Zij willen dat werknemers iets meer drang – géén dwang – voelen om hun dagen op te nemen.”