Vakantiedagen in veel cao’s toch vijf jaar geldig

Vakantiedrukte op Schiphol. Foto NRC / Maurice Boyer

Vakantiedagen blijven in cao’s regelmatig toch nog vijf jaar geldig. Het kabinet wilde zogenoemde vakantiestuwmeren tegengaan met een wet die sinds dit jaar van kracht is, maar die regeling valt te omzeilen.

De Telegraaf schrijft vanochtend dat de nieuwe wet opgebouwde vakantiedagen een halfjaar na het jaar van opbouw laat vervallen. Zo moet worden voorkomen dat werknemers zelden op vakantie gaan en hierdoor enorme vakanties kunnen opbouwen. Van die regeling mag in de cao worden afgeweken als dat in het voordeel van de werknemers is.

Van de 241 cao’s die tot eind juli zijn afgesloten zijn in 137 gevallen afspraken gemaakt over het vervallen van vakantiedagen, blijkt volgens de krant uit cijfers van werkgeversvereniging AWVN. In de overige gevallen geldt dan dus de wettelijke regeling.

Korte vervaltermijn voor werkgevers ongunstig

Bij een derde van de 137 gevallen waarin werd afgeweken werd de oude verjaringstermijn van vijf jaar aangehouden. In zeventien procent van de gevallen werd afgesproken hier in een volgende cao naar te kijken of een andere termijn aangehouden.

Werkgevers staan volgens AWVN ook niet altijd te trappelen om de kortere houdbaarheidstermijn, omdat voor de bovenwettelijke vakantiedagen nog altijd de vervaltermijn van vijf jaar geldt. Dat betekent dat werkgevers met twee verschillende termijnen moeten rekenen en dat is administratief niet handig.

    • Jules Seegers