Markten leven toch nog op na ECB-vergadering

Met enige vertraging reageerden de financiële markten toch nog positief op de monetaire vergadering van de Europese Centrale Bank op donderdag, waarin ECB-president Mario Draghi niet met de ferme maatregelen kwam waarop analisten hadden gerekend om de voortwoekerende eurocrisis aan te pakken.

Een dag later, vrijdag, kwam dan toch de opleving, met forse rentedalingen op staatsobligaties in de zuidelijke probleemlanden Spanje en Italië, en in mindere mate Portugal. En met majeure stijgingen van de Europese aandelenbeurzen.

Directe aanleiding daarvoor was een persconferentie van premier Mariano Rajoy van Spanje waarin hij inging op de mogelijkheid dat zijn land een beroep zal doen op het Europese noodfonds EFSF. Een dergelijk beroep op miljardensteun heeft Rajoy tot nog toe altijd afgehouden, omdat hij niet wil dat Spanje onder curatele komt te staan van de ECB, de Europese Commissie en het Internationale Monetaire Fonds – zoals Griekenland al enige tijd moet ondergaan.

Draghi had donderdag gezegd dat de ECB, indien nodig, aankopen van kortlopende staatsobligaties van „adequate omvang” kan gaan doen. In ruil daarvoor zullen de betrokken landen – Spanje en Italië – net als Griekenland zich aan strikte afspraken over financiële hervormingen en bezuinigingen moeten houden. Hij sprak daarbij van „onconventionele maatregelen”, die de ECB nog nader zal uitwerken. De Spaanse premier zei vrijdag pas een beroep op het noodfonds te overwegen als hem duidelijk is wat die vergaande maatregelen van de ECB precies behelzen. „Daarna zal ik de beste beslissing nemen in het algemene belang van de Spaanse bevolking”, zei Rajoy, die erkende dat de hoge rentes op Spaanse staatsobligaties het land in grote financiële problemen houdt.

Kort na Rajoy’s opmerkingen begonnen die rentes te dalen. Die op kortlopend schuldpapier daalde in de loop van vrijdagmiddag met bijna 1 procentpunt tot 3,8 procent. De rente op tienjarige obligaties daalde met ruim 30 basispunten tot 6,8 procent.

Ook Italië profiteerde van de opluchting op de financiële markten. De rente op tweejarige staatsleningen daalde met ruim 60 basispunten, die op tienjarige obligaties met bijna 30 basispunten tot 6 procent.

Ook de aandelenbeurzen leefden op, mede onder invloed van een gunstig werkgelegenheidscijfer in de Verenigde Staten. De beurzen in Madrid en Milaan stegen gisteren met (ruim) 6 procent. De Amsterdamse AEX-index bereikte met 330,43 punten het hoogste niveau sinds maart.