Meer veroordelingen voor majesteitsschennis

Het aantal veroordelingen wegens majesteitsschennis is veel hoger dan tot nu toe werd aangenomen. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op verzoek van NRC Handelsblad. Tussen 2000 en 2012 werden negentien zaken door het Openbaar Ministerie (OM) ingeschreven, waarvan bijna de helft tot een veroordeling heeft geleid.

Het is voor het eerst dat een officiële instantie het aantal veroordelingen wegens majesteitsschennis in kaart heeft gebracht. Deskundigen moesten zich tot nu toe baseren op mediaberichtgeving. „Als een verdachte een schikkingsvoorstel accepteert, horen wij er niets meer over”, zegt historicus en advocaat Sjef Ketelaar, die onderzoek deed naar majesteitsschennis. „Als zaken wél bij de rechter komen, is dat de politierechter. Die doet mondeling uitspraak, het vonnis wordt niet gepubliceerd.”

Twee weken geleden werd een man uit Terneuzen veroordeeld tot een cel- en werkstraf voor het beledigen van koningin Beatrix.

Majesteitsschennis: pagina 6

    • Danielle Pinedo
    • Brian van der Bol