‘Kennemerland is wel iets anders dan China’

Robert Zaal staat voor de taak om met een uitgeklede Wereldomroep het vrije woord te gaan verspreiden. „Een herijking was nodig.”

Als een feniks uit de as moet de afgeslankte Wereldomroep herrijzen. Driekwart van de 350 medewerkers verloor dit voorjaar zijn baan nadat het kabinet het budget terugbracht van 46 naar 14 miljoen euro. De koers werd verlegd: geen Nederlandstalige uitzendingen meer voor expats of campinggasten, wel (internet)radio in verschillende talen in gebieden waar vrije pers niet vanzelfsprekend is. China, Afrika, de Arabische wereld. De omroep valt de komende vier jaar onder Buitenlandse Zaken.

Robert Zaal (48), nu nog directeur van RTV Noord-Holland, begint op 1 november als nieuwe directeur. Hij voerde voor de sollicitatieprocedure onder meer gesprekken met de ondernemingsraad – waarvan alle zeven leden hun baan kwijtraken.

Waarom begint u aan deze ondankbare klus?

„Twintig jaar geleden kwam ik al bij de Wereldomroep over de vloer om als secretaris van de NVJ gesprekken te voeren over de cao of reorganisaties. Ja, toen werd er ook al gereorganiseerd. Het internationale aspect en de sfeer spraken me toen al aan. Ik voel me erg verbonden met de doelstelling: de vrijheid van informatie is een grondrecht. Verspreiding van het vrije woord vind ik een belangrijker missie dan de Europese dienstverlenende taak die de omroep tot voor kort ook had. Het is niet zomaar een baantje, ik voel er veel bij.”

Heeft de reorganisatie ook iets goeds gebracht?

„De omvang van de korting is ongeëvenaard. Ik denk niet dat de Wereldomroep dat verdiend had. Maar niemand kon ontkennen dat er door internet wel herijking nodig was. Het is goed dat de Wereldomroep zich nu zo specifiek richt op jonge mensen in de doelgroeplanden. Het nieuwe bedrijf moet niet alleen een kernversie zijn van het oude bedrijf, maar iets nieuws.”

Staat u achter de keuze voor de doelgroeplanden? Wel China, geen Suriname of Indonesië?

„Die keuzes zijn door de oude directie heel zorgvuldig gemaakt. Ik zou het aanmatigend vinden als ik het nu al beter zou weten.”

In China is de internetvrijheid beperkt. Heeft het zin om daar webradio te maken?

„Daar kan ik nu nog niets over zeggen. Ik ben een groentje op dit gebied. Ik heb twintig jaar managementervaring in de mediasector, maar Kennemerland is iets anders dan Midden-Afrika of China. Zulke dingen wil ik bespreken met de nieuwe hoofdredacteur. Ik ben bij die procedure betrokken. We zijn bijna rond met iemand.”

Wat wilt u bereiken?

„Over vier jaar, als onze licentie afloopt, moet de Wereldomroep een positie op de wereld hebben heroverd als verspreider van het vrije woord. En de zichtbaarheid moet groter, ook in Nederland. Onbekend maakt onbemind. Daar moeten we goede communicatiestrategieën voor bedenken.”

    • Janna Laeven