ik@nrc.nl

Het is fijn om met de bus naar je werk te gaan: je hoeft niet op de weg te letten en je kunt wat wegsoezen. Ik zit prinsheerlijk voorin en staar een beetje vaag voor mij uit, volledig vertrouwend op de rijkunsten van de buschauffeur.

Maar ik ben in een klap klaarwakker en mijn gevoel van veiligheid verdwijnt als sneeuw voor de zon, als de chauffeur zich half naar mij omdraait en vraagt: „Ik zat even een beetje te suffen en ben ’m effe kwijt, maar moet ik hier al naar rechts?”

Ook een ikje insturen? Stuur maximaal 120 woorden naar ik@nrc.nl

    • Annemarie Verhoef