De autonomie van Curaçao is niet onbegrensd

Curaçao mag dan sinds 10 oktober 2010 binnen het Koninkrijk der Nederlanden een autonoom land zijn, de politieke crisis op het Caribische eiland kan Den Haag onmogelijk onberoerd laten. Het lijkt een kwestie van tijd of het kabinet-Schotte komt ten val. Nadat eerder het Statenlid Eugene Cleopa van coalitiepartner MAN zijn vertrouwen in de regering opzegde, volgde deze week Dean Rozier, nota bene de fractieleider van Schottes partij MFK. Het kabinet heeft zo geen meerderheid meer in de Staten en kan die ook niet verwerven door de eenmansfractie FOL van Anthony Godett de coalitie in te lokken.

De crisis komt op een slecht moment, omdat Curaçao in financiële problemen verkeert. Het land is onlangs de wacht aangezegd door de Rijksministerraad, die wordt gedomineerd door het Nederlandse kabinet en waarin ook de gevolmachtigde ministers van Aruba, Sint Maarten en Curaçao zelf zitting hebben. Het komt erop neer dat Curaçao 153 miljoen Antilliaanse gulden moet zien te vinden om zijn begroting sluitend te maken en eerdere tekorten te dekken.

Het omstreden kabinet van premier Gerrit Schotte lijkt daartoe niet in staat. Dit kabinet kampt óók, en vooral, met integriteitsproblemen, na beschuldigingen over corruptie en vriendjespolitiek, onder meer vanuit de Centrale Bank.

De Nederlandse (demissionaire) minister voor Koninkrijkszaken, Liesbeth Spies (CDA), heeft eerder duidelijk gemaakt dat Nederland zonodig zal ingrijpen op het eiland. De autonomie van Curaçao is niet onbegrensd. Voorafgaand aan de verzelfstandiging nam Nederland schulden over met een totaal van 1,9 miljard Antilliaanse gulden. De prijs die Curaçao daarvoor moest betalen, was toezicht op zijn financieel beleid. Want deugdelijk bestuur in elk der landen is een „aangelegenheid van het Koninkrijk”, zo staat het in het gemeenschappelijk Statuut. Tegelijkertijd onderstreepte de Nederlandse minister, in een brief aan de Tweede Kamer, dat Curaçao niet op nieuwe financiële steun hoeft te rekenen.

Voormalig kolonisator Nederland moet uiteraard terughoudend zijn met bemoeienis. Maar het kan zover komen dat de impasse op Curaçao, waarvan de 140.000 inwoners per referendum eerder aangaven dat zij deel van het Koninkrijk willen blijven, geen keus laat.

De Staten van Curaçao komen vermoedelijk voor de vraag of zij een zakenkabinet wensen dan wel nieuwe verkiezingen. Maar welke regering er ook komt, zij zal niet om stevige bezuinigingen heen kunnen.