Brieven boeken

Dirk de Geer en WOII

Biograaf Meindert Van der Kaaij ontkent (Boeken, 27.07.2012) dat uit de notulen van de Londense ministerraad blijkt dat Dirk de Geer ooit heeft voorgesteld een eenzijdige vrede met Hitler te sluiten. Ik zou dat ten onrechte hebben geschreven.

Als je iemand citeert, moet je het goed doen. In mijn Wilhelmina-biografie (deel 2, blz. 298) staat dat De Geer zonder toestemming van de Engelsen contact wilde leggen met het continent over het aanknopen van vredesbesprekingen. Zie de notulen van de ministerraad van 22 juli 1940. Hij verbond er tijdelijk zelfs zijn ministeriële lot aan! Ook de Parlementaire Enquêtecommissie 1940-1945 (PEC 2A, 171) komt tot deze constatering. Zoals uit mijn annotatie blijkt, heb ik mij op deze twee bronnen gebaseerd, dus niet op het boek van Gerbrandy uit 1946. De notulen drukken wel degelijk De Geers vredeswil uit. Wanneer Gerbrandy opmerkt, dat aan Hitlers beloften geen enkele waarde kan worden gehecht, antwoordt De Geer: ‘De onbetrouwbaarheid van Hitler kan niet eeuwig een beletsel voor een vrede blijven.’(PEC, 2B, 187). Meer hierover in mijn komende boek ‘Een dame van ijzer. Koningin Wilhelmina en de nationale gedachte’.

Cees Fasseur

Correctie

In het interview met historicus Bernard Wasserstein (Boeken, 28.7.2012), staat: „Polen had na WOII te maken met een trek uit de sjtetls naar de steden.” Dit had natuurlijk moeten zijn: „Polen had na WOI te maken met een trek uit de sjtetls naar de steden.”