Bleker: geen bemoeienis Europa bij Westerschelde

De Hedwigepolder, met op de achtergrond de Westerschelde en de Antwerpse haven. Links het Verdronken Land van Saeftinghe, rechts de kerncentrale van het Belgische Doel. Foto Hollandse Hoogte / Karel Tomei

De Europese Commissie heeft zich niet te bemoeien met de wijze waarop Nederland de natuur herstelt in de Westerschelde. Dat schrijft staatssecretaris van Landbouw Henk Bleker (CDA) in een reactie (pdf) op het opstarten door de commissie van de procedure die ertoe moet leiden dat de Hedwigepolder alsnog helemaal onder water wordt gezet.

De kwestie sleept al sinds 2005. Toen werd afgesproken de Hedwigepolder volledig onder water te zetten, ter compensatie van de natuur die verloren is gegaan bij de verdieping van de Westerschelde.

Het volledig onder water zetten van de Hedwigepolder bleek de afgelopen jaren echter een heet politiek hangijzer. De Tweede Kamer verwierp dit voorjaar een alternatief plan van staatssecretaris Bleker, waarbij het grootste deel van de Hedwigepolder droog zou blijven.

Het demissionaire kabinet besloot daarop de kwestie te laten rusten tot na de verkiezingen. Inmiddels is zowel Vlaanderen als de Europese Commissie een procedure gestart die ertoe moet leiden dat de polder alsnog helemaal onder water wordt gezet

‘Het gaat om de resultaten’

Bleker wijst de commissie er in zijn reactie op dat Nederland niet handelt in strijd met de vogel- en habitatrichtlijnen, waarvan de commissie Nederland wel heeft beticht. Met betrekking tot die regels heeft de commissie volgens de staatssecretaris de mogelijkheid na te gaan of een lidstaat de in de richtlijn neergelegde resultaten behaalt, maar niet op welke wijze een lidstaat dat doet. “Het is aan de lidstaat om te besluiten welke passende maatregelen genomen worden.”

In zijn brief stelt Bleker verder dat de Nederlandse regering het bij de uitvoering van de maatregelen die moeten worden genomen niet alleen belangrijk vindt dat ecologisch passende maatregelen worden genomen. Er moet ook maatschappelijk en politiek draagvlak voor zijn, aldus Bleker.

“Het is de commissie bekend dat de variant die leidt tot ontpoldering van de Hedwigepolder op grote weerstand onder de lokale bevolking stuit. Culturele en historische redenen liggen hieraan ten grondslag.”

Volgens Bleker moet ook volgens de richtlijnen hier rekening mee worden gehouden.

    • Lex Boon