Algemene Vergadering VN stemt over nieuwe Syrië-resolutie

Syrische kinderen spelen op een tank in Aleppo, een van de steden die door het Syrische regime met zware wapens onder vuur is genomen. Foto AFP / Ahmad Gharabli

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties komt vandaag bijeen in New York om te stemmen over een resolutie die het aanhoudende geweld in Syrië veroordeelt. De verwachting is dat de resolutie wordt aangenomen, maar veel gevolgen voor het regime-Assad zal de stemming niet hebben.

Resoluties van de Algemene Vergadering zijn, in tegenstelling tot resoluties van de VN-Veiligheidsraad, niet-bindend. Dat betekent dat er geen grote gevolgen, zoals de dreiging van militair ingrijpen, aan aanname van de resolutie verbonden zullen zijn. Het indienen van de resolutie wordt gezien als poging van een aantal landen om de druk op de Veiligheidsraad te vergroten stappen te nemen tegen het Syrische regime, zo schrijft de BBC.

De verwachting is dat de door Saoedi-Arabië opgestelde resolutie op een ruime meerderheid van de 193 leden tellende Algemene Vergadering zal kunnen rekenen. In de resolutie worden het gebruik van zware wapens door het regime-Assad en het belegeren van gebieden waar veel burgers wonen scherp veroordeeld.

Tekst resolutie minder scherp dan die van eerdere resolutie

Om op een grote meerderheid te kunnen rekenen, hebben de Saoedi’s, die openlijk de gewapende oppositie tegen het Syrische regime steunen, afgezien van een expliciete oproep aan president Assad om af te treden. De resolutie is daardoor veel minder scherp dan een eerdere resolutie in april: toen stemde de Algemene Vergadering met overweldigende meerderheid voor een tekst die de mensenrechtenschendingen door het Syrische regime veroordeelde en opriep tot het aftreden van Assad.

De stemming over de zwakke resolutie in de Algemene Vergadering van vandaag illustreert hoe machteloos het Westen en de Arabische landen staan in hun pogingen het regime van Assad aan te pakken. Rusland en China blokkeren in de VN-Veiligheidsraad consequent het afkondigen van sancties tegen Assad.

VN-gezant Annan staakt bemiddelingspogingen

De internationale pogingen om de crisis in Syrië op te lossen liepen gisteren opnieuw forse schade op toen VN-gezant Kofi Annan bekendmaakte zijn werk als bemiddelaar in de crisis naast zich neer te leggen. Als een van de redenen voor zijn aftreden noemt hij het “met de beschuldigende vinger wijzen en met modder gooien” binnen de V.N.-Veiligheidsraad.

    • Pim van den Dool