Somaliërs weg uit protestkamp bij IND

'S-HERTOGENBOSCH - De uitgeprocedeerde asielzoekers uit Somalie ontwaken in het kamp dat zij sinds twee dagen voor het kantoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst hebben opgeslagen. Zij verblijven hier uit protest tegen uitzetting. Ze eisen opvang in een 'normaal' asielzoekerscentrum en een verblijfsvergunning. ANP JERRY LAMPEN

De ruim zestig Somaliërs die voor het kantoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst in Den Bosch bivakkeerden, zijn na vier dagen vertrokken. Vanochtend hebben ze hun protestkamp afgebroken. Volgens hun advocaat is een deel van de eisen van de uitgeprocedeerde asielzoekers ingewilligd, maar het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt dat daar „geen sprake van is”.

De Somaliërs vertrokken toen de politie dreigde de protestactie te beëindigen. Asieladvocate Loes Vellenga, die de groep sinds gisteren vertegenwoordigt, stelt dat de IND de groep op belangrijke punten tegemoet is gekomen. Volgens haar mogen de asielzoekers terug naar een „gewoon asielzoekerskamp” in plaats van naar de „vrijheidsbeperkende locatie in Vught”.

De uitgeprocedeerde Somalische asielzoekers zetten afgelopen maandag hun koepeltenten op bij de IND uit protest tegen het in hun ogen harde regime in het asielzoekerscentrum in Vught. Ze moesten zich er iedere dag melden en mochten volgens advocaat Vellenga de gemeente Vught niet verlaten.

Een woordvoerder van minister Gerd Leers (Asiel, CDA) houdt er een andere lezing op na en zegt dat de IND de Somaliërs niet tegemoet is gekomen. Ze worden misschien wel naar andere asielzoekerscentra zoals die in Goes overgeplaatst, maar moeten zich daar nog steeds dagelijks melden. Ook krijgen ze geen legitimatiebewijzen.

Gisteravond liet het ministerie nog via een persbericht weten dat het die dag gevoerde gesprek met de Somaliërs zonder resultaat was. De eisen van de uitgeprocedeerde asielzoekers waren volgens het bericht „voor het ministerie onbespreekbaar”.

De Raad van State, ’s lands hoogste bestuursrechter, oordeelde dinsdag dat bij asielaanvragen van Somaliërs rekening moet worden gehouden met hun leefstijl en de mate van ‘verwestering’.