Prinsheerlijk

Het is fijn om met de bus naar je werk te gaan: je hoeft niet op de weg te letten en je kunt wat wegsoezen. Ik zit prinsheerlijk voorin en staar een beetje vaag voor mij uit, volledig vertrouwend op de rijkunsten van de buschauffeur.

Ik ben in een klap klaarwakker en mijn gevoel van veiligheid verdwijnt als sneeuw voor de zon wanneer de chauffeur zich half naar mij omdraait en vraagt: „Ik zat een beetje te suffen en ben ’m effe kwijt, maar moet ik hier al naar rechts?”

U kunt zelf een ikje inzenden via onze website nrc.nl/ik

    • Annemarie Verhoef