Nieuw kabinet Egypte beëdigd

Het nieuwe Egyptische kabinet telt weinig moslimfundamentalisten en enkele ministers uit de huidige, door het leger benoemde regering. Dat blijkt uit de bijna volledige lijst van ministers die gisteren door de staatsmedia is gepubliceerd. Vanmiddag zou het eerste kabinet onder Moslimbroeder-president Mohammed Morsi worden beëdigd.

De nieuwe premier, Hisham Kandil, heeft een ploeg samengesteld met veel carrière-functionarissen. Kandil was zelf een weinig bekende technocraat aan het hoofd van het ministerie van Irrigatie.

Op de lijst staan drie leden van de fundamentalistische Moslimbroederschap. Een van hen, Mostafa Mussad, wordt minister van Onderwijs en een ander, Osama Yassin, minister van Jeugdzaken.

De naam van de minister van Religieuze Zaken is nog niet bekend. Daaruit maken analisten op dat Kandil is teruggekomen van zijn voornemen om een radicale salafistische geleerde, Mohammed Ibrahim, als zodanig te benoemen.

De huidige ministers van Financiën, Mumtaz al Said, en van Buitenlandse Zaken, Amr Kamel, blijven aan. Er komt een nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, Ahmed Gamal al-Din, een hoge politieman, net als veel van zijn voorgangers.

Een rechter van het Hof van Beroep, Ahmed Mekky, wordt minister van Justitie. Hij maakte deel uit van een groep rechters die hun stem hebben verheven tegen verkiezingsfraude onder het vorige regime.

De minister van Defensie is nog niet bekendgemaakt. De post is sinds jaar en dag in handen van Mohammed Hussein Tantawi, de chef van de opperste militaire raad. Aangenomen wordt dat Tantawi aanblijft, ten teken dat het leger de zaken van zeer dichtbij blijft volgen. (AP, Reuters)