Leiders nemen grondwet Somalië aan

Somalische stamoudsten hebben gisteren met overgrote meerderheid een nieuwe ontwerpgrondwet aangenomen. Daarmee wordt de weg vrijgemaakt voor een nieuwe regering die vóór 20 augustus moet worden gekozen.

Onder de grondwet wordt Somalië een federatie, maar de grenzen van de regio’s en de verdeling van macht en geld moeten nog worden bepaald. Islam is de enige religie die verbreid mag worden en alle wetten moeten in overeenstemming zijn met de shari’a – islamitisch recht.

In de grondwet is een aantal burgerrechten vastgelegd. Zo wordt vrouwenbesnijdenis – een praktijk die wijdverspreid is – verboden en heeft iedereen recht op basis- en voortgezet onderwijs. Maar volgens analisten zal hiervan in de praktijk weinig terechtkomen.

De grondwet vervangt het acht jaar oude Transitional Federal Charter. Het VN-mandaat voor de huidige Somalische overgangsregering verloopt op 20 augustus. Stamoudsten zullen voor die datum een nieuw parlement kiezen, dat de grondwet moet ratificeren voordat die van kracht wordt. Het nieuwe 275 leden tellende parlement – veel minder dan de huidige 550 – zal vervolgens een nieuwe president kiezen. Daarmee komt een einde aan twee decennia van overgangsregeringen.

Vlak voor de stemming probeerden twee zelfmoordterroristen een aanslag te plegen op de bijeenkomst van stamoudsten. Een van hen blies zichzelf op, waarbij zes beveiligers omkwamen. De tweede werd gedood voordat hij de explosieven tot ontploffing kon brengen. (AP, BBC)