De Appel en Het Toneel Speelt verliezen subsidie

Zestig procent van de gesubsidieerde theaterinstellingen kan in het vervolg naar zijn geld fluiten.

Den Haag. De toneelgezelschappen De Appel en Het Toneel Speelt krijgen de komende vier jaar geen subsidie meer. Zij behoren tot de belangrijkste slachtoffers van de bezuinigingen die het Fonds Podiumkunsten heeft aangekondigd. Beide gezelschappen hadden voor de komende vier jaar respectievelijk vijf ton en negen ton per jaar aangevraagd.

Het fonds maakte gisteren bekend hoe het zijn 40 procent lagere budget van 24,5 miljoen euro verdeelt over 80 gezelschappen. Er waren 203 aanvragen. Zestig procent van de instellingen die de afgelopen vier jaar subsidie kregen, is nu afgevallen. Daaronder ook toneelgezelschappen als Onafhankelijk Toneel en Carver, muziekgezelschap Nieuw Ensemble en Theaterfestival Boulevard. „We hebben geprobeerd de schade te beperken”, zegt bestuurder George Lawson van het Fonds, „maar die is toch ongemeen groot”.

Het Toneel Speel blies de Gijsbrechttraditie nieuw leven in. „Ik wist al dat ons soort toneel niet goed ligt bij degenen die erover gaan”, zegt directeur Ronald Klamer. „We zijn dermate financieel gezond dat ik tot juli 2013 door kan gaan. In de tussentijd probeer ik andere financiers te vinden.”

Van de Nederlandse muziekensembles dienden 51 instellingen een aanvraag in, 37 kregen een positief advies. Daarvan konden maar 17 worden gehonoreerd: de helft van het aantal dat nu structureel wordt ondersteund. NRC