Weer Statenlid vertrokken uit coalitie, regering Curaçao op randje afgrond

De regering van Curaçao heeft het opstappen van een tweede Statenlid in twee dagen tijd niet overleefd nadat zondag Eugene Cleopa zijn steun aan de coalitie van president Gerrit Schotte terugtrok, gaat het dit keer om de fractievoorzitter van Schotte’s eigen partij. De regering lijkt hierdoor te gaan vallen.

Dean Rozier (MFK) reduceerde de steun aan de coalitie van MAN, PS en MFK tot negen van de 21 parlementsleden die Curaçao rijk is. Volgens de NOS heeft Rozier als reden gegeven dat deze regering niet meer het vertrouwen van de gemeenschap heeft. Het Antilliaans Dagblad meldt dat hij wil dat met een bredere steun van het parlement een zakenkabinet wordt gevormd voor de komende twaalf tot achttien maanden. Verkiezingen zouden dan nog uitblijven.

Officieel valt de regering pas wanneer premier Schotte het ontslag van zijn kabinet indient. De NOS verwacht dat vandaag, maar het Antilliaans Dagblad meldt dat hij toch nog ruimte ziet voor overleg met Rozier. Tot het einde van het reces volgende week zou Schotte kunnen rekenen op gedoogsteun van de FOL van Anthony Godett.

Onder curatele na tekort 70 miljoen

Schotte’s regering kwam zondag onder grote druk te staan toen Eugene Cleopa zijn steun en zetel wegnam van de coalitie. Hij ergerde zich aan de corruptie en vriendjespolitiek. Zijn besluit ging gepaard met het nodige rumoer.

De eerste taak van een eventueel zakenkabinet is een plan op tafel leggen om de begroting van het land op orde te krijgen. Curaçao staat onder curatele van de Rijksministerraad nu het kampt met een tekort van 70 miljoen euro, ofwel een tekort van 9 procent.

De aanwijzing is de toch al matige relatie met Nederland niet ten goede gekomen. Vorig jaar trok een rapport van Paul Rosenmöller de integriteit van Schotte en een aantal andere regeringsleden in twijfel.

    • Jules Seegers