Keus uit 22 partijen bij de verkiezingen

Aan de verkiezingen op 12 september doen 22 politieke partijen mee. De Kiesraad, het overheidsorgaan dat de verkiezingen overziet, heeft dat gisteren bekendgemaakt.

Van die partijen is de helft nieuwkomer. Naast de huidige tien partijen in de Kamer plus de voormalig PVV’er Hero Brinkman staan straks jonge en enigszins bekende partijen zoals 50Plus en de Piratenpartij op het stembiljet. Minder bekende namen zijn van de IQ-Partij, de Anti Europa Partij en de Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland.

Bij de verkiezingen van twee jaar geleden namen 18 partijen deel. Nieuwe partijen zonder lokale of regionale machtsbases hebben over het algemeen moeite meteen in de Kamer te komen. Recente uitzonderingen zijn de LPF en de PVV. In 2010 wist geen enkele nieuwkomer een zetel te behalen.

Om deel te mogen nemen op 12 september moesten partijen gisteren per zogeheten kieskring ten minste dertig ondersteuningsverklaringen van burgers inleveren. Zeven van de door de Kiesraad goedgekeurde partijen lukte het niet om in alle twintig kieskringen voldoende steun te vergaren. Met name de kieskring Bonaire leverde problemen op. „We troffen daar ontzettend veel weerstand tegen alles wat uit Nederland komt”, zegt bestuurslid Rob Greuter van de Partij voor Mens en Spirit.

De partijen hebben nog de mogelijkheid tot aanstaande vrijdag om niet goedgekeurde handtekeningen te herstellen of in meer kieskringen steun te vergaren.

Morgen komt de Kiesraad al wel bijeen om de volgorde op het stembiljet te bepalen. Deze volgorde heeft volgens de partijen zelf invloed op het aantal stemmen.

Bij de partijen die al in de Tweede kamer vertegenwoordigd zijn, gaat de toekenning van het lijstnummer op basis van het huidige zetelaantal. De VVD wordt daarmee Lijst 1, de PvdA Lijst 2. Voor de nieuwe partijen geldt de regel dat eerst de partijen volgen met steun in de meeste kieskringen. Bij een gelijk aantal kieskringen volgt een loting.