Harde klappen bij subsidies voor podiumkunsten

Van de 118 instellingen die de afgelopen jaren geld kregen van het Fonds Podiumkunsten, kunnen er nog 48 rekenen op subsidie. In totaal krijgen tachtig instellingen meerjarige subsidies van het fonds. Van ruim zestig procent van de subsidieaanvragers werd het verzoek afgewezen, maakte het fonds vanochtend bekend.

Het hoge percentage afwijzingen ligt minder aan de kwaliteit van de aanvragen dan aan het fors gekorte budget van het fonds. Tientallen instellingen, waaronder de Appel, het Toneel Speelt en Theaterfestival Boulevard, kregen ondanks een positief advies hun aanvraag niet gehonoreerd, omdat er te weinig geld beschikbaar is.

Onder de instellingen die voor het eerst subsidie krijgen van het fonds bevinden zich vijftien organisaties die eerst geld kregen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het Metropole Orkest, dat voorheen werd gefinancierd vanuit het budget van de publieke omroepen, kreeg echter geen subsidie toegewezen om zelfstandig door te kunnen gaan.

International Danstheater en Onafhankelijk Toneel onder slachtoffers

Onder de slachtoffers van de bezuinigingen van het fonds zijn het International Danstheater, dat voorheen kon rekenen op ruim 2,8 miljoen euro, het Onafhankelijk Toneel, dat 1,2 miljoen euro kreeg en het Amsterdam Dance Event dat voorheen ruim 51 duizend euro ontving.

Het fonds had te kampen met forse bezuinigingen op het te verdelen budget. Was er in vorige subsidieperiode van vier jaar nog 40 miljoen euro voor de podiumkunsten, nu is dat nog 24,5 miljoen. Bovendien moesten meer instellingen, waaronder de organisaties die eerst werden gesteund door het ministerie van OCW, voor subsidie aankloppen bij het fonds.

    • Pim van den Dool