Directeur Odfjell weg, roep om onderzoek neemt toe

Tankopslagbedrijf Odfjell heeft algemeen directeur Geert Eijsink met onmiddellijke ingang ontslagen.

Rotterdam. Het Noorse tankopslagbedrijf Odfjell in de Botlek, met een kleine driehonderd opslagtanks van verschillende grootte, heeft zijn algemeen directeur aan de kant geschoven. Het bedrijf staat sinds eind vorig jaar onder verscherpt toezicht van de milieudienst in Rotterdam-Rijnmond wegens de slechte veiligheidstoestand van sommige installaties. Er werd meermalen beterschap beloofd, maar dat kon niet voorkomen dat het bedrijf afgelopen weekeinde toch stil werd gelegd.

De tanks van het bedrijf worden nu stuk voor stuk leeggepompt, geïnspecteerd en waar nodig verbeterd. De provincie Zuid-Holland, het bevoegd gezag voor het toezicht, verwacht dat de hele operatie wel eens twee jaar zou kunnen duren.

Intussen neemt de roep toe om onafhankelijk onderzoek naar het toezicht. Volgens hoogleraar Veiligheid en Rampenbestrijding Ben Ale is het toezicht te veel „klant” geworden van het bedrijfsleven. Overigens wees hij er eerder al op dat de eerste meldingen van misstanden op de terminal al van dertig jaar geleden dateren.

Ale vindt dat een onafhankelijk onderzoek zich niet zou moeten beperken tot de gang van zaken bij Odfjell alleen. Hij denkt dat het toezichtsprobleem veel groter is. Een onafhankelijke groep onderzoekers, „wijze oude mannen en vrouwen met een beetje afstand”, zou de stand van de chemie in Nederland moeten opmaken. NRC