Beledigde vrouwen en meisjes

Beledigen is strafbaar in Nederland. Het Wetboek van Strafrecht maakt een gevangenisstraf van maximaal drie maanden mogelijk of een boete. Die viel Haitske van de Linde, in 2003 lijsttrekker van de inmiddels gesneefde politieke partij Leefbaar Nederland, ten deel. Zij noemde Michiel Smit, raadslid van Leefbaar Rotterdam en oprichter van de partij Nieuw Rechts, „zo’n beetje de grootste neonazi in de Nederlandse politiek”. De rechtbank veroordeelde Van de Linde tot 150 euro boete. Het gerechtshof sprak haar vervolgens vrij omdat Smit het er door zijn optreden zelf naar had gemaakt om zo aangeduid te worden.

Een belediging is dus niet zomaar evident. Moeten meisjes die worden nagefloten of prinsesjes worden genoemd, zich gekwetst voelen? Dat maken zij zelf uit. Iets anders is of dat strafbaar is. Zonder twijfel zijn termen als „hoer” en „slet” wel beledigingen. Hoe kort het rokje ook is, dat is nimmer een rechtvaardiging voor zulke scheldwoorden.

In België is nu naar aanleiding van de tv-documentaire Femme de la rue een discussie losgebarsten hoe er moet worden opgetreden tegen scheldpartijen en intimiderend gedrag. De beelden, opgenomen in de straten van Brussel, veroorzaakten een schokgolf. De minister van Binnenlandse Zaken heeft een wetsontwerp over seksisme aangekondigd. Een Brusselse wethouder liet weten dat hij ongepaste opmerkingen gaat bestraffen.

Schofterig gedrag op straat van allochtone en ook andere jongemannen komt vanzelfsprekend niet alleen in België voor. Ook in Nederland kunnen vrouwen en meisjes ervan meepraten (zie pagina’s 6 en 7).

Nederland kent al de Wet gelijke behandeling die seksuele intimidatie verbiedt. Ook verbaal gedrag wordt daaronder verstaan. Het is juist dat de wetgever normstellend optreedt, maar de vraag is hoe het opleggen van straffen in de praktijk uitwerkt. De belediger kan alleen maar gestraft worden als de beledigde aangifte doet. Wie begint daaraan, in de wetenschap dat het bewijs leveren niet eenvoudig is? Anderzijds zijn de woorden die vrouwen en meisjes naar hun hoofd krijgen geslingerd absoluut verwerpelijk en is het al helemaal onaanvaardbaar als ze zich niet in sommige straten durven te vertonen.

Het is een maatschappelijk probleem dat de maatschappij zal moeten oplossen. Ouders op de eerste plaats, maar ook het onderwijs en andere instellingen of verenigingen kunnen normen en waarden trachten bij te brengen. Hoe makkelijk dat ook is gezegd en hoe moeilijk om te doen.