Zomerlezen

Geert Mak. In Europa. Reizen door de twintigste eeuw. Atlas, 2004, 848 blz. € 30. Heruitgave bij Olympus

Een boek dat een overzicht geeft van honderd jaar geschiedenis van een heel continent, kan niet anders dan van feiten aan elkaar hangen. Jaartallen, namen, verbanden. Dacht je, voordat Geert Maks In Europa uitkwam. Wat een genoegen is dat boek. In de oorspronkelijke uitgave telt het 1.224 bladzijden. Waren die echt allemaal even goed? Ja.

1914, daar wordt het Berlijnse café Piccadilly omgedoopt tot Vaterland Café, in onverbloemd oorlogsoptimisme. 1941, de februaristaking. Daar heffen de arbeiders al de Internationale aan, daar stokt het tramverkeer. Andere bladzij. 1968. Daar worden de Franse studenten met geweld de Sorbonne uitgeslagen. En daartussen stromen de rivieren van fascisme, communisme, van oorlog en democratie, vaak woest en soms meanderend.

Mak reisde in 1999 in opdracht van NRC Handelsblad door Europa. Daar komt zijn beeldende verteltrant deels vandaan, maar het is ook schrijversdiscipline. Nooit lui worden, steeds woorden vinden die je kan aanraken, altijd een rode draad schetsen. In Europa werd in minstens veertien talen uitgebracht. De uitgever is de tel een beetje kwijt.

De documentaireserie die de VPRO naar aanleiding van het boek maakte, kreeg het verwijt oppervlakkig te zijn. Dat is het boek zeker niet.

Hester van Santen

    • Hester van Santen