Weinig animo logeerwoningen

Van de 89 logeerwoningen die zijn ingericht voor bewoners van de Utrechtse ‘asbestwijk’ Kanaleneiland, zijn er twaalf in gebruik. Bewoners van 22 andere woningen regelen zelf onderdak. Zij krijgen hiervoor van woningcorporatie Mitros 1.500 euro per maand. Zo’n 25 gezinnen zijn inmiddels vertrokken uit de hotels waar ze sinds vorige week werden opgevangen. Gisteren is begonnen met de schoonmaak van twee portieken en een balkon aan de Marco Pololaan. De geëvacueerde bewoners uit die straat kunnen waarschijnlijk later deze week naar huis. Novum