Weigerambtenaar niet verboden

Minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies (CDA) wil weigerambtenaren dit jaar niet verbieden, ook al heeft de Tweede Kamer dit in een motie geëist. Ze laat de Kamer weten dat dit volgens haar in een wet moet worden vastgelegd. Aan een wetsvoorstel wil ze gezien de demissionaire status van het kabinet niet meer beginnen. Initiatiefnemer van de motie, Ineke van Gent (GroenLinks), hoopte met de motie een einde te maken aan de weigerambtenaar. Een eerdere motie van het Kamerlid werd door het kabinet ook genegeerd. Ook wil Spies gemeenten niet oproepen om te stoppen met het aannemen van ambtenaren die geen huwelijken willen sluiten tussen twee mensen van hetzelfde geslacht. Hierover nam een Kamermeerderheid op de laatste dag voor het reces ook een motie aan. Novum