Spies wil niet nu verbod op weigering homo's te huwen

Er komt dit jaar geen einde aan de ‘weigerambtenaar’. Dat maakte demissionair minister Liesbeth Spies (Binnenlandse Zaken, CDA) gisteren bekend. Ze gaat hiermee in tegen de wens van een ruime meerderheid van de Tweede Kamer, die wil dat trouwambtenaren niet mogen weigeren een huwelijk tussen twee mannen of twee vrouwen te sluiten.

Minister Spies laat in een brief aan de Kamer weten dat een wetswijziging nodig is om een einde te maken aan de mogelijkheid voor ambtenaren om wegens gewetensbezwaren zo’n huwelijk niet te sluiten. Er is dan namelijk, zo schrijft ze, sprake van „de beperking van grondrechten, waaronder godsdienstvrijheid”. Gezien de demissionaire staat van het kabinet vindt Spies het geen goed moment om een wet met „een dergelijk fundamenteel karakter” te initiëren. De minister had in juni ook al laten weten niets aan de weigerambtenaar te willen doen.

De Kamer nam begin deze maand, op haar laatste vergaderdag, twee moties aan tegen weigerambtenaren. Een motie van het Kamerlid Ineke van Gent (GroenLinks) roept op voor 1 januari een einde te maken aan weigerambtenaren, door middel van een wijziging van het besluit burgerlijke stand. En een motie van Pierre Heijnen (PvdA) vraagt de regering om gemeenten op te roepen geen weigerambtenaren meer aan te nemen, in afwachting van nieuwe regelgeving. Een overgrote meerderheid van de Kamer stemde voor deze voorstellen. Alleen het CDA, de partij van minister Spies, de ChristenUnie en de SGP stemden tegen deze twee moties.

Ineke van Gent van GroenLinks vindt de Spies’ weigering om de weigerambtenaar nu aan te pakken een blijk van „politieke onwil”. „De minister zoekt steeds nieuwe argumenten om deze moties niet uit te voeren. Eigenlijk zegt ze: ik heb maling aan de Kamer. Dat de VVD dit zomaar toelaat is onbegrijpelijk.” Regeringspartij VVD stemde in met beide moties.

D66 heeft aangekondigd met een initiatiefwetsvoorstel tegen weigerambtenaren te komen. Kamerlid Gerard Schouw: „Het moet in het Burgerlijk Wetboek vastgelegd worden dat gemeenten geen trouwambtenaren met gewetensbezwaren meer aannemen.”

Het wetsvoorstel van D66 kan straks aan de nieuwe Tweede Kamer worden voorgelegd. Volgens Schouw is het belangrijk dat de Kamer het heft in eigen hand neemt. „Het is gebleken dat je in dit dossier niet afhankelijk moet zijn van het kabinet.”