Mens&

Het katern Mens& verschijnt in de zomermaanden juli en augustus niet als bijlage, maar in verkorte vorm in het eerste katern van de krant.

Een tiental reacties is binnengekomen op het artikel ‘Huisarts lost alles op wat vanzelf over gaat’, vorige week op deze pagina’s. Ze zijn te lezen op nrc.nl/mensen.