Leers moet verwestering Somaliërs mee laten tellen bij asielbeleid

Minister voor Immigratie en Asiel Gerd Leers (CDA) moet bij de beoordeling van asielaanvragen van Somaliërs ook rekening houden met de mate van hun verwestering. Somalische vreemdelingen kunnen te verwesterd zijn voor de streng islamitische leefregels van de islamitische groepering Al-Shabab, oordeelt de Raad van State vandaag.

De zaak was aangespannen door een Somalische vrouw. De minister had haar aanvraag voor een asielvergunning afgewezen. De Raad van State vindt dat Leers in zijn beoordeling bij de vraag of van haar kan worden verwacht dat zij zich kan handhaven onder het regime van Al-Shabab onvoldoende heeft gekeken naar de mate van verwestering van de vrouw.

De uitspraak is een gevolg van een eerder vonnis van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van juni vorig jaar. In die zaak oordeelde het hof dat Somaliërs die moeten terugkeren naar gebieden in hun thuisland die onder controle staan van Al-Shabab een groter risico lopen in de problemen te komen als zij te verwesterd zijn.

Groeperingen als Al-Shabab maken de dienst uit

Somalië kent sinds 1991 geen functionerende centrale regering meer. Groeperingen als Al-Shabab maken er nu de dienst uit. Gezaghebbende bronnen stellen volgens de Raad van State dat in de door deze groep gecontroleerde gebieden sprake is van een onderdrukkende vorm van sociale controle. Mensen die niet aan de strenge leefregels of de shariawetgeving voldoen, kunnen worden onderworpen aan zware lijfstraffen.

Leers moet zijn asielbeleid voor Somalië nu op dit punt aanpassen. Voor de vrouw betekent de uitspraak dat Leers opnieuw een beslissing over haar aanvraag moet nemen en de mate van haar verwestering hierbij moet betrekken. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

    • Lex Boon