Brieven

Energiebeleid in VS en China niet zo geweldig

Volgens Ron Wit laten Europese leiders grote kansen liggen om huishoudelijke en andere apparaten zuiniger te maken en groene banen te creëren (Opinie, 24 juli).

Wit heeft gelijk als hij stelt dat ingewikkelde procedures en gebrek aan capaciteit bij de Europese Commissie leiden tot enorme vertragingen bij het invoeren van verbruiksnormen van apparaten, waardoor energieverspilling en CO2-uitstoot te laat worden aangepakt. Hij heeft wellicht ook gelijk als hij erop wijst dat energienormen in China en de VS een belangrijke rol spelen in het energiebeleid en dat maatregelen in die landen sneller worden gerealiseerd.

Toch gaat de vergelijking mank.

In de Verenigde Staten gelden inderdaad strenge eisen aan het rendement van apparaten, maar deze efficiency wordt gecompenseerd door hun grootte. Een grote side-by-side-koelkast mag zich dan efficiënt noemen, maar ze gebruikt toch twee keer zo veel energie als haar Europese pendant.

China bouwt behalve zuinigere apparatenook wekelijks een kolencentrale en overspoelt de rest van de wereld met apparaten die niet – of alleen op papier – voldoen aan de regelgeving van zijn exportmarkten, bijvoorbeeld Europa.

Laten we de regelgeving en handhaving effectiever maken, maar geen voorbeeld nemen aan het energiebeleid van deze wereldmachten.

Positief nieuws over woonwagenbewoners

De media storten zich weer massaal op woonwagenbewoners, ditmaal naar aanleiding van de dreigbrief die de inwoners van het kamp in Waalre ontvingen. In zekere zin zijn kranten, radio en televisie medeschuldig aan deze bedreigingen. Sinti, Roma, woonwagenbewoners – ze komen nagenoeg alleen in ongunstige zin in het nieuws, met wietplantages, uitzettingen van Roma in Frankrijk, de onverdraagzaamheid jegens Roma in Oost-Europa en nu weer de verdachtmakingen rond de brand in het gemeentehuis in Waalre.

Naar gunstig nieuws over woonwagenbewoners is het zoeken als naar een speld in een hooiberg, maar het is er wel. Neem de jaarlijkse Sintibedevaart in Roermond. Iedereen is daarbij van harte welkom. Twee jaar geleden nam ik, als enige ‘burger’, deze uitnodiging aan. Ik was drie dagen te gast. Het was een indrukwekkende en leerzame ervaring.

Onbekend maakt onbemind. Dan ligt het zondebokeffect op de loer.

    • Dipl.-Ing. Wolfgang Lutz Margreet de Broekert