Spies wil dit jaar geen einde maken aan weigerambtenaar

Minister Spies vindt dat het niet aan het demissionaire kabinet is om de weigerambtenaar nu nog te verbieden. Foto Peter Hilz / Hollandse Hoogte

Minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies (CDA) wil weigerambtenaren dit jaar niet verbieden, ook al heeft de Tweede Kamer dit in een motie geëist. Ze laat de Kamer weten dat dit volgens haar in een wet moet worden vastgelegd. Aan een wetsvoorstel wil ze gezien de demissionaire status van het kabinet niet meer beginnen.

Volgens Spies is uitvoering met een algemene maatregel van bestuur, zoals in 2008 geadviseerd door de Commissie Gelijke Behandeling, niet mogelijk. Het inperken van de grondrechten van ambtenaren met gewetensbezwaren, waar volgens Spies sprake van is, kan alleen in een wet worden geregeld.

Initiatiefnemer van de motie, vertrekkend GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent, hoopte met de motie een einde te maken aan de weigerambtenaar. Een eerdere motie van het Kamerlid uit november werd door het kabinet ook naast zich neergelegd, schrijft persbureau Novum.

Spies wil gemeenten niet vragen weigerambtenaren niet aan te nemen

Ook wil Spies gemeenten niet oproepen om te stoppen met het aannemen van ambtenaren die geen huwelijken willen sluiten tussen twee mensen van hetzelfde geslacht. Hierover nam de meerderheid van de Tweede Kamer op de laatste dag voor het reces ook een motie aan.

Het CDA van Spies vormde begin juli samen met de andere christelijke partijen SGP en ChristenUnie de enige partijen die niet voor de motie van Van Gent stemden.