Digibeet

Ik behoor tot de generatie die pas laat en met moeite op de digitale trein is gesprongen. In internetland zoek ik moeizaam mijn weg. Steeds nieuwe woorden en begrippen die mij niet vertrouwd zijn. Het blijft tobben.

Ik lees een artikel en kom een zin tegen die eindigt met een afgebroken woord. Er staat: tweet-... Daar heb je het weer, denk ik dan. Tot ik, tot mijn opluchting, verder lees bij het begin van de volgende regel: ...rapsraket.

Een ikje is een anekdote of ervaring gevat in 120 woorden. Zelf een ikje inzenden: nrc.nl/ik

    • A. van den Beukel