Wat zou Steve Jobs hebben gedaan?

Auteur: Carmine Gallo

Titel: Masterclass Steve Jobs, 7 principes voor succes

Uitgeverij: Business Contact

ISBN: 978 90 470 0530 8, 256 pagina’s, 22,50 euro

Wie toe is aan een nieuwe uitdaging moet net als Steve Jobs, de oprichter van Apple, ‘anders denken’. Dat is de boodschap van Carmine Gallo, adviseur van onder meer Google en Disney en voormalig nieuwslezer en correspondent bij de Amerikaanse televisiestations CNN en CBS, in het boek Masterclass Steve Jobs, 7 principes voor succes.

Maar hoe doe je dat, anders denken? Jobs, die op 5 oktober 2011 aan kanker overleed, was een visionair. Hij was geen ondernemer en al helemaal geen manager. Zijn werkwijze ligt daarom niet vast in een gedetailleerd businessplan of een voor niet-managers onbegrijpelijk organisatiemodel. Sterker nog, zo benadrukt Gallo, Jobs zou iedere poging om zijn werkwijze te structureren afwijzen. Om de bedenker van revolutionaire elektronische apparaten als de iPhone en iPad niet te kort te doen brengt Gallo Jobs’ werkwijze daarom terug tot zeven voorzichtig geformuleerde principes.

Je laten inspireren door Jobs betekent volgens Gallo in de eerste plaats doen wat je hart je ingeeft (principe 1). Om te doen wat hij werkelijk wilde, verliet Jobs in zijn eerste studiejaar de universiteit. Een grote teleurstelling voor zijn adoptieouders, die de kleine Steve pas in huis kregen nadat zij zijn biologische moeder hadden beloofd dat hij een universitaire opleiding zou krijgen. Jobs werkte na het afbreken van zijn studie korte tijd bij de maker van spelcomputers Atari. Maar in 1976 zette hij samen met zijn schoolvriend Steve Wozniak in de garage van zijn vader de eerste Apple-computer in elkaar.

Jobs volgde niet alleen zijn hart, hij droeg zijn passie ook met veel overtuiging uit (principe 2). Hij wilde niet de wereld veranderen, hij was ervan overtuigd dat hij dat met zijn computers ook daadwerkelijk deed. Om die boodschap duidelijk te maken lanceerde Jobs na zijn terugkeer bij Apple de ‘Think Different’ campagne.

Jobs werd in 1985 het bedrijf uitgezet na een machtstrijd in de top. Maar hij keerde in 1997 terug, aanvankelijk als adviseur en later als bestuursvoorzitter. Om het imago van het in die jaren noodlijdende Apple op te poetsen, liet Jobs een reclamefilm maken waarin historische figuren als Albert Einstein en Martin Luther King Jr. in beeld komen.

„Aan de mafkezen, de buitenbeentjes, de rebellen...”, zo begint acteur Richard Dreyfuss in het reclamespotje de lofzang op eigenzinnigheid en doorzettingsvermogen. Om af te sluiten met de zin: „Omdat de mensen die gek genoeg zijn om te denken dat ze de wereld kunnen veranderen, ook degenen zijn die het doen.”

Die slotzin is een goede illustratie van wat Gallo Jobs-principe 7 noemt: ken je boodschap en formuleer die op een kernachtige, beeldende en pakkende manier.

Gallo heeft met Masterclass Steve Jobs een boek geschreven dat zeker tot ‘anders denken’ aanzet. Het voldoet daarmee in grote lijnen aan principe 3: stimuleer je hersenen. Zo geeft de auteur zijn lezers bij ieder Jobs-principe tips als ‘Help klanten hun dromen waar maken’, een illustratie van Jobs-principe 4: verkoop dromen, geen producten.

De tips moeten houvast bieden, maar doen dat niet altijd. Ze zijn soms niet alleen te vaag om op te volgen, ze brengen de lezer ook in verwarring. Door de uitgebreide aandacht die Gallo aan Jobs en Apple besteedt, heeft het boek meer weg van een kroniek. Tegelijkertijd moet het boek een soort zelfhulpmethode bieden voor iedereen die wel een beetje inspiratie kan gebruiken; van manager tot ontevreden medewerker, van kleine zelfstandige tot huisvrouw.

Bij het schrijven van het boek lijkt Gallo de Jobs-principes 5 en 6 te zijn vergeten: breng focus aan en creëer waanzinnig goede ervaringen. Want ‘Masterclass Steve Jobs’ laat door de dubbele formule van het boek een onbevredigend gevoel achter. Een fout die de ervaren journalist Gallo èn Jobs-adept zich eigenlijk niet kan permitteren.

Aernout Bouwman-Sie

    • Aernout Bouwman-Sie