NRC Weekend

In de zomer ziet NRC Weekend er iets anders uit dan u gewend bent. De krant bestaat uit vier bijlagen: het nieuwskatern met Z&Z, waarin gedurende de zomer Opinie &Debat is opgenomen; het Economiekatern met Media en Wetenschap; Sport en ten slotte Lux.