Brieven over

Onze dijken zijn pas in 2035 weer veilig

Om de zes jaar wordt de veiligheid van de belangrijkste waterkeringen in Nederland getoetst, een soort APK-keuring. Uit de laatste toetsing blijkt dat 1.225 kilometer dijken en duinen niet voldoen aan de normen. Dat is een derde van alle waterkeringen die ons tegen het wassende water moeten beschermen.

Staatssecretaris Atsma heeft aangekondigd dat hij verwacht dat de dijken pas in 2035 weer voldoen aan de normen. Normen die dateren uit 1960. Sindsdien moeten de dijken bescherming bieden aan veel meer inwoners en hebben ze een aanzienlijk grotere economische waarde dan toen. Klimaatverandering bestond in die tijd nog niet.

Maar de normen worden niet aangepast, want het budget is al zo krap. In plaats daarvan pleit de staatssecretaris voor ‘meerlaagse veiligheid’. Dit concept zet in op drie veiligheidslagen: preventie, duurzame aanpassingen in de binnendijkse ruimtelijke ordening, evacuatie en rampenbestrijding.

Waar het vroegere beleid alleen gericht was op preventie, krijgen we er twee lagen bij. Driedubbele veiligheid. Net zoals de maandverbandreclames: nu nog veiliger. Nog een extra laagje tegen doorlekken.

Maar voor die extraatjes moet je ook gewoon betalen. Mensen laten verhuizen naar hogere plekken is niet gratis. Het instellen van evacuatieroutes en vluchtplaatsen kost geld. En het is niet de eerste keer dat waterveiligheid een sausje krijgt. Het 2,5 miljard kostende programma Ruimte voor de Rivier had een miljard goedkoper gekund als er traditionele dijkversterking had plaatsgevonden.

Beste politici, bescherming tegen overstromingen kost geld. Het is het waard. Maar dan wel graag zonder de overbodige franje.

Niels de Boer

Afstudeerder bij Witteveen+Bos

Joost Hulsbos

Adviseur bij Witteveen+Bos

Zo veel overlast bezorgt The Harbour Club niet

Een mooi artikel over The Harbour Club in Amsterdam Oost (NRC Handelsblad, 21 juli). Een mooi initiatief van een ondernemer met lef en met een positief resultaat in deze lastige tijden. Drie miljoen euro stoppen in een zaak in een verlaten gebied, dat is pas ondernemersschap. Een prachtig horecabedrijf en ook de stad is er beter van geworden. 250 mensen aan de slag, levendigheid en meer mensen die deze mooie kant van Amsterdam leren kennen.

Helaas brengt die levendigheid drukte mee, en soms ook overlast. De eigenaar doet er al heel veel aan. Afschotten tegen het lichteffect van auto’s, verkeersregelaars, geluiddempende voorzieningen, geen muziek buiten, controle door de waterpolitie en eigen haventoezicht.

Een groepje buurtbewoners klaagt en soms hebben ze wat extra last van de drukte. Stemmen en getoeter dragen inderdaad over water. Bewoners kennen dit effect al jaren, want gesprekken vanaf hun terras zijn ook mijlenver te horen. De groep ‘Overlast op Borneo’ is echter zeker geen initiatief van de bewoners van Borneo-eiland. Velen van ons genieten van de sfeer en zijn allang blij dat we wat stadser worden.

De klachten van de buurt bestaan dus niet. Jammer dat het vertrouwen in de genomen maatregelen zo zuinig wordt uitgesproken in het artikel.

Huub Verweij

Bewoner Borneokade, Amsterdam

In films als Batman is rampspoed vermaak

Breaking news. We zitten als in de film voor de buis gekluisterd. In Denver zijn twaalf bezoekers doodgeschoten en veel gewonden gevallen tijdens een vertoning van The Dark Knight Rises. Hebben we te maken met weer een gek die geen onderscheid meer weet te maken tussen verbeelding en realiteit? Het is niet ondenkbaar dat de dader zich heeft laten inspireren door het buitensporige geweld in de film zelf.

Waarom wordt geweld in films verheerlijkt, en verkeert iedereen in shock als datzelfde geweld in veel mindere proporties de werkelijkheid betreedt? Iedereen die wel eens in een geweldsincident verzeild is geraakt, kan getuigen hoe heftig dat is. Zelfs een kleine botsing in het verkeer is vaak al een traumatische ervaring.

Maar in veel films wordt geweld en rampspoed verheven tot epische proporties voor ons aller vermaak. Hoe realistischer, hoe beter. En juist de Batmanfilms van Christopher Nolan onderscheiden zich in hoge mate van de vorige Batmanfilms door de realiteit van het geweld.

Moord, geweld, seksdelicten – aan de duistere krachten van het menselijk bestaan blijkt een onverzadigbare behoefte te bestaan. Tegelijkertijd wordt er schande van gesproken als ze onze werkelijkheid binnendringen. Totdat daar weer een film van gemaakt wordt. Maar nieuws als de schietpartij in Denver laat zich op eenzelfde wijze consumeren als de slachtoffers de film bekeken. In onze wereld van virtuele werkelijkheid is de grens tussen verbeelding en realiteit nog maar een hele vage.

Arjuna vd Kooij

Amsterdam

Die inspecteur Lund is helemaal geen autist

De redacteur van ‘De Deense vrouw is een autistische man’ (NRC Handelsblad, 21 juli) heeft niets van autisme, en evenmin van het personage Sarah Lund uit tv-serie The Killing begrepen. Inspecteur Lund is het tegendeel van iemand met een autistische persoonlijkheidsstoornis. Zij is vaak rationeel (niet onpraktisch voor zo’n functie), maar ook zeer sensitief. Ze voelt de personen die ze ondervraagt uitstekend aan, en heeft compassie met ze als daar aanleiding toe is. Zeker, ze is nogal eigengereid en soms nurks tegen (meestal) mannelijke collega’s, maar dat siert haar en is voor de kijker leuk om te zien.

Dat redacteur Wilfred Takken vervolgens nog eens stelt dat de Deense premier in de serie Borgen haar taken als echtgenoot en moeder door werkverslaving verwaarloost, is mijns inziens achterhaald en denigrerend ten aanzien van vrouwen. Hoeveel mannen zouden als premier dergelijke verwijten te horen krijgen? Wij mannen moeten kennelijk nog steeds wennen aan het feit dat vrouwen soms superieur aan ons kunnen zijn.

Willem de Jong

Huisarts, Bussum

Hoe zit het met de MOE?

Wordt het niet eens tijd voor de heer Wilders om ons in te lichten over de reacties die op zijn Meldpunt Midden- en Oost-Europeanen zijn binnengekomen? De website is nu zo’n half jaar actief en ik ga er vanuit dat Henk en Ingrid zo langzamerhand wel iets gemeld hebben. Niet alleen zijn aanhang, maar ook andere Nederlanders en Europeanen van verschillende komaf kunnen dan hun voordeel doen met deze resultaten. Op de website van de PVV kon ik helaas niets ontdekken.

Joop Koopman

Leidschendam

  • Joop Koopman
  • Joost Hulsbos
  • Niels de Boer
  • Huub Verweij
  • Arjuna Vd Kooij
  • Willem de Jong